Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringen

Wanneer u diabetes heeft of reumatoïde artritis kunt u in veel gevallen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit uw zorgverzekering. 

Hiervoor is wel vereist dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden en dat u door een specialist, diabeetberpleegkundige of huisarts bent doorverwezen.

U krijgt dan van mij een factuur die u zelf kunt declareren bij uw zorgverzekering.

 

In sommige gevallen bent u verwezen via een zorgdomein, waarin verschillende diciplines met elkaar samenwerken, waaronder bijvoorbeeld uw huisarts. In die gevallen worden uw behandelingen rechtstreeks gedeclareeerd. Ook hier geldt dat u dient te zijn geindiceerd.